Home

Copyright © 2019 Dierenkliniek Moesel, all rights reserved

Het copyright van de inhoud van deze site berust bij Dierenkliniek Moesel. De informatie en foto's op deze website mogen op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenkliniek Moesel.

Dierenkliniek Moesel

Hertogstraat 2

6006 BD Weert

Openingstijden

maandag tot en met vrijdag:
8.30 -12.00 uur en 13.00 - 18.30 uur

Contact

0495-544176
Behandeling volgens afspraak

Spoed

0495-544176