Skip to main content

Diagnose en therapie

Klinisch onderzoek

Tijdens een klinisch onderzoek van uw dier worden hart en longen beluisterd, gehoorgangen nagekeken, gebit geïnspecteerd, gewicht gecontroleerd en naar houding en beweging gekeken. Ook meten we de lichaamstemperatuur.

We horen van u hoe de conditie is en hoe graag uw huisdier eet en drinkt. Uw vragen en zorgen worden besproken.

Na overleg wordt zonodig aanvullend onderzoek gedaan. Denk dan aan röntgenonderzoek of bloed- en/of urineonderzoek, huidafkrabsels, afname van biopten.

Diagnose en therapie

Als alle benodigde resultaten voor een diagnose voorhanden zijn, kunnen we een behandelplan voorstellen en bespreken of dit voor u uitvoerbaar is.

In veel gevallen spreken we af dat u of nog een keer op controle komt danwel na enkele dagen telefonisch laat weten hoe het gaat. Hieraan zijn in principe geen kosten verbonden.