Skip to main content

Disclaimer

Dierenkliniek Moesel besteedt veel aandacht aan de volledigheid en juistheid van de op deze website aanwezige informatie. Ondanks dat we proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden kan niet altijd worden voorkomen dat informatie incorrect of verouderd is, of dat er informatie ontbreekt.

Dierenkliniek Moesel stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voort zou vloeien uit het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Wanneer op deze website, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen wordt naar informatie, producten en diensten van derden wijzen wij iedere aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van bovengenoemde diensten van derden van de hand. Bij gebruik van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, gebeurt dat voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze website.

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om alle informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.